Peer-reviewed publications

G4 Doctoral dissertation (monograph)
Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur (2017)
Eva E. Johansson


Other publications

D1 Article in a trade journal
Kontorslivets sötma och bitterhet (2017)
Eva E. Johansson
Nya Argus

Last updated on 2019-14-02 at 17:55