Doctoral student

Jutta Rosenberg


Research Areas


Keywords

Language of social media


Other publications

D1 Article in a trade journal
Kun risuaidasta tuli hashtag (2018)
Rosenberg Jutta
Kielikello
D5 Textbook, professional manual or guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
Finn Lectura


Other Research Activities


Last updated on 2019-02-09 at 08:08