Irina Rogojin

Forskarstuderande, Språk


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Teaching emotive language use in a beginner's course of Russian (2017)
Irina Spita, Martina Björklund
Afinla-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia

Senast uppdaterad 2019-09-08 vid 08:08

Kom i kontakt