Thomas Heikell


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
How advertising for psychotropics constructs an enhanced gendered self (2008)
Elianne Riska, Thomas Heikell
Emerald
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gender and images of heart disease in Scandinavian drug advertising (2007)
Elianne Riska, Thomas Heikell
Scandinavian Journal of Public Health
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prozac generationen: Marknadsföring och medikaliseringsdebatten (2005)
Thomas Heikell, Riska Elianne
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Men's emotional inexpressivity: advertising for psychotropic drugs in Scandinavian medical journals (2004)
Thomas Heikell, Elianne Riska
Nordic Studies on Alcohol and Drugs
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Miesten kesken ja perheen parissa - merimies isänä (2004)
Thomas Heikell
Vastapaino


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den kritiska mansforskningen (2012)
Thomas Heikell
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Growing up in a seafaring family: recollecting one's childhood with an absent and present father (2010)
Thomas Heikell
Roczniki Socjologii Morskiej
B2 Bokavsnitt
Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap (2008)
Thomas Heikell
Åbo Akademis förlag
B2 Bokavsnitt
Familjen som sjömannens ankare i det sunda livet: faderskap och hegemonisk manlighet i sjömansfamiljer (2006)
Thomas Heikell
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Gendering of psychotropics in Nordic medical advertising (2006)
T Heikell, E Riska
European Journal of Public Health
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Seafaring in the blood: following in your father's footsteps (2006)
Thomas R. Heikell
Studio Conex d.o.o.
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Familjeproblematiken (2003)
Thomas Heikell
Finsk tidskrift
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:10