Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Operational optimisation of hydropower for automatic frequency restoration reserve (2016)
Jonathan Malm

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:07