Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Modularisation of a marine vessel's auxiliary system (2015)
Tobias Krook

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:07