Muhaimin Karim

E-post: muhaimin.karim@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Impacts of knowledge sharing: a review and directions for future research (2019)
Farhan Ahmad, Muhaimin Karim
Journal of Workplace Learning
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Influence of demographics and information literacy self-efficacy on information avoidance propensity among youth (2019)
Muhaimin Kari, Gunilla Widen, Jannica Heinström
Information Research
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Zugang zu und Barrieren in der Jugendinformation: Ein europäischer Ansatz (2019)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén
A4 Konferenspublikationer
Role of InformationCulture in Workplace Information Literacy: A Literature Review (2018)
Gunilla Widén, Muhaimin Karim
Springer
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
The challenge of digital divide and diversity in future youth information work (2018)
Gunilla Widén, Muhaimin Karim
Turku Centre for Computer Science


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Future youth information and counselling: Building on information needs and trends (2018)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén

Senast uppdaterad 2019-01-01 vid 08:09