Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Unprecedented selective heterogeneously catalysed “green” oxidation of betulin to biologically active compounds using synthetic air and supported Ru catalysts (2016)
Päivi Mäki-Arvela, Maria Barsukova, Iris Winberg, Annika Smeds, Jarl Hemming, Kari Eränen, Alexandra Torozova, Atte Aho, Konstantin Volcho, Dmitry Yu. Murzin
ChemistrySelect
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:40