Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Extraction of lipids from Chlorella alga by supercritical hexane and demonstration of their subsequent catalytic hydrodeoxygenation (2016)
Hoang S. H. Nguyen, Imane Hachemi, Andre Rudnas, Päivi Mäki-Arvela, Annika Smeds, Atte Aho, Jarl Hemming, Markus Peurla, Dmitry Yu. Murzin
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:40