Forskningsområden


Nyckelord

Architecture, Female architects and master builders, Historiography, Ideologies in architecture, Prefabricated housing


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cultivating Fenno-Swedishness – The rural private garden as expression of a minority identity in the post-war decades (2019)
Mia Åkerfelt
Bebyggelsehistorisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
In between the neighbours. Negotiating a Fenno-Swedish identity through type-planned houses by Bostadsföreningen för svenska Finland 1938–1969 (2018)
Mia Åkerfelt
Finskt museum
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Architecture from the Swedish Era in Finnish Art Historical Dissertations: A Case Study (2016)
Mia Åkerfelt
Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från slott till koja – Arkitektur i Arabias väggtallrikar under 1900-talet (2016)
Mia Åkerfelt
TAHITI
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En profession för nationens väl. Byggmästaren Hilda Hongell och arkitekturutbildningen i 1800-talets Finland (2015)
Mia Åkerfelt
Passepartout skrifter for kunsthistorie
Taidehistoriallisia Tutkimuksia
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Badortsepoken personifierad - Byggmästaren Hilda Hongells arkitektur som bevarandenorm i Mariehamn 1983–2005 (2013)
Mia Åkerfelt


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 15:11