Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
Utstillingens retorikk: Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk (2016)
Bjørg Tronshart

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51