Kaarina Reini

Projektforskare, Socialvetenskaper
E-post: kaarina.reini@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Return to work after sickness absence: a register-based comparison of two indigenous population groups (2019)
K. Reini, J. Saarela
Public Health
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Civilståndsstatus och ensamhet bland svensk- och finskspråkiga - en befolkningsbaserad studie i västra Finland (2018)
Fredrica Nyqvist, Kaarina Reini, Anna K. Forsman
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Regional impacts of sustainable energy in western Finland (2018)
Pekka Peura, Ari Haapanen, Kaarina Reini, Hannu Törmä
Journal of Cleaner Production
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Differences in sickness allowance receipt between Swedish Speakers and Finnish Speakers in Finland: A register-based study (2017)
Kaarina Reini, Jan Saarela
Finnish Yearbook of Population Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sense of mastery differences between working-age Swedish- and Finnish-speaking Finns: a population-based study (2017)
Kaarina Reini, Fredrica Nyqvist
Scandinavian Journal of Public Health
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

O2 Annat
Effects of sickness absence on disability pension risk: Finnish register study of two native groups (2019)
K Reini, J Klein, J Saarela
European Journal of Public Health
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Mielenterveyden ja työttömyyden välinen yhteys: Mitä kertovat kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset? (2018)
Kaarina Reini, Anna K. Forsman, Kristian Wahlbeck
Yhteiskuntapolitiikka
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (2018)
Kristian Wahlbeck, Outi Hietala, Lauri Kuosmanen, David McDaid, Juha Mikkonen, Johannes Parkkonen, Kaarina Reini, Samuel Salovuori, Jouni Tourunen

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09