Elena Kapustina

Forskarstuderande, Språk


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Comparative Analysis of Fixed Comparisons in Russian and Swedish (Case study: Tove Jansson’s “The Magician's Hat”) (2017)
Aliya R. Rakhimova, Elena V. Kapustina
Revista Publicando


Övriga publikationer


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:11