Johanna Sandbäck Forsell

Forskarstuderande, Hälsovetenskaper


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Caring In Creative Writing-A Case Study (2019)
Johanna Sandbäck Forsell, Linda Nyholm, Camilla Koskinen
International Journal for Human Caring
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-20-08 vid 08:09