Karolina Söderlund

Universitetslärare, Företagsekonomi
E-post: karolina.soderlund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504713577
Telefon: +358-2-2153216


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Cross-Country Comparability at transition to IFRS – empirical evidence from Finland and Sweden (2014)
Gullkvist Benita, Söderlund Karolina
British Accounting and Finance Association (BAFA)

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09