Anna-Stina Hägglund

Email: anna-stina.hagglund@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520 (2018)
Anna-Stina Hägglund
Historisk tidskrift för Finland


Other publications


Last updated on 2019-29-01 at 13:51

Share link