Anna-Stina Hägglund

E-post: anna-stina.hagglund@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520 (2018)
Anna-Stina Hägglund
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2019-29-01 vid 13:51