Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Missionärsutbildningens omstrukturering vid Finska Missionssällskapet 1945–1950 (2015)
Johanna Björkholm-Kallio
Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet

Senast uppdaterad 2019-17-07 vid 08:09