Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
THE PRENATAL PARENTAL REFLECTIVE FUNCTIONING QUESTIONNAIRE: EXPLORING FACTOR STRUCTURE AND CONSTRUCT VALIDITY OF A NEW MEASURE IN THE FINN BRAIN BIRTH COHORT PILOT STUDY (2015)
Pajulo M, Tolvanen M, Karlsson L, Halme-Chowdhury E, Öst C, Luyten P, Mayes L, Karlsson H
Infant Mental Health Journal
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:07