Johanna Jansson

Forskarstuderande, Språk


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Language Milieu of the Old Order Amish: Preserving Pennsylvania
Deitsch
(2015)
Johanna Jansson
John benjamins

Senast uppdaterad 2019-17-07 vid 08:09

Dela länk