Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Philo as a Jew (2014)
Karl-Gustav Sandelin
William B. Eerdmans publishing company

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:39