Erik Andersson

Forskarstuderande, Teologi
E-post: erik.j.andersson@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Axel B. Svensson som apologet: En case-study av författarskapet i Nya Väktaren 1918 (2019)
Erik J. Andersson
Theofilos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nya Väktaren och andra världskriget (2018)
Erik J. Andersson
Kyrkohistorisk årsskrift


Övriga publikationer

E2 Populär monografi
Stjärna på bortaplan: bibelstudier över Esters bok (2018)
Erik J Andersson
BV-Förlag
E2 Populär monografi
Tron på bortaplan: bibelstudier över Daniels bok (2016)
Erik J. Andersson
E3 Redigerat populärverk
Vår: initiativ i missionslandet Sverige (2016)
Erik J. Andersson, Fredrik Smetana, Magnus Hagström, Rune Giselsson, Harald Waldemarson, Gunnar Davidsson, Samuel Petersson, Sven E. Hammarberg, Rakel Smetana, Caroline Peterson, Margareta Andersson
BV-Förlag
E3 Redigerat populärverk
En så innerligt god Gud: Festskrift till Lars-Åke Nilsson (2012)
Markus Hector, Lars-Åke Nilsson, Erik J. Andersson, Peter Henrysson, Daniel Ringdahl, et al
BV-Förlag

Senast uppdaterad 2019-09-04 vid 08:08