Erik Andersson

PhD Student, Theology
Email: erik.j.andersson@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Nya Väktaren och andra världskriget (2018)
Erik J. Andersson
Kyrkohistorisk årsskrift


Other publications

E2 Popularised monograph
Stjärna på bortaplan: bibelstudier över Esters bok (2018)
Erik J Andersson
BV-Förlag

Last updated on 2019-09-04 at 08:08