Magdalena Kosová

Forskarstuderande, Samhällsvetenskaper
E-post: magdalena.kosova@abo.fi


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kan vi stå till tjänst?: Integration på svenska i Finland (2015)
Mika Helander, Teikari Karoliina, Pötzsch Tobias, Sundbäck Liselott, Kosova Magdalena, Airas Isabel
Svenska kulturfonden

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46