Reijo Pohjonen


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mössbauer study of magnetism in Fe3Se4 (2018)
Pohjonen R, Mustonen O, Karppinen M, Linden J
Journal of Alloys and Compounds
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-26-06 vid 08:08