Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Adhesion of smooth and rough phenotypes of Flavobacterium psychrophilum to polystyrene surfaces (2015)
Eva Högfors-Rönnholm, Jenny Norrgård, Tom Wiklund
Journal of Fish Diseases

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52