Dr

Kaisa Nikkilä

Universitetslärare, Naturvetenskaper
E-post: kaisa.nikkila@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469201200
Telefon: +358-2-2154524


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
BABEL3&3a: Crustal‐Scale Structures of the Precambrian Svecofennian Accretionary Orogen in the Fennoscandian Shield (2018)
Annakaisa Korja, Pekka Heikkinen, Timo Tiira, Kaisa Nikkilä
John Wiley & Sons
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Three stages to form a large batholith after terrane accretion - An example from the Svecofennian orogen (2016)
Kaisa Nikkilä, Irmeli Mänttäri, Mikko Nironen , Olav Eklund, Annakaisa Korja
Precambrian Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Analog modeling of one-way gravitational spreading of hot orogens - A case study from the Svecofennian orogen, Fennoscandian shield (2015)
K. Nikkilä, A. Korja, H. Koyi, O. Eklund
Precambrian Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Thermomechanical analogue modelling of the extensional collapse of a collisional orogeny – the Svecofennian orogen, Finland (2009)
Kaisa Nikkilä, Baishali S. Roy Chowdhury, Carlo Dietl, Annakaisa Korja, Olav Eklund, Friedhelm Zanella
Geotectonic Research
Visa på utgivarens sida


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-23-01 vid 12:17