Dr

Kaisa Nikkilä

Universitetslärare, Geologi och mineralogi
E-post: kaisa.nikkila@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469201200
Telefon: +358-2-2154524


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Vaasa Migmatitic Complex (Svecofennian Orogen, Finland): Buildup of a LP‐HT Dome During Nuna Assembly (2020)
Francis Chopin, Annakaisa Korja, Kaisa Nikkilä, Pentti Hölttä, Toivo Korja, Mohamed Abdel Zaher, Matti Kurhila, Olav Eklund, O. Tapani Rämö
Tectonics
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
BABEL3&3a: Crustal‐Scale Structures of the Precambrian Svecofennian Accretionary Orogen in the Fennoscandian Shield (2018)
Annakaisa Korja, Pekka Heikkinen, Timo Tiira, Kaisa Nikkilä
John Wiley & Sons
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Three stages to form a large batholith after terrane accretion - An example from the Svecofennian orogen (2016)
Kaisa Nikkilä, Irmeli Mänttäri, Mikko Nironen , Olav Eklund, Annakaisa Korja
Precambrian Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Analog modeling of one-way gravitational spreading of hot orogens - A case study from the Svecofennian orogen, Fennoscandian shield (2015)
K. Nikkilä, A. Korja, H. Koyi, O. Eklund
Precambrian Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Thermomechanical analogue modelling of the extensional collapse of a collisional orogeny – the Svecofennian orogen, Finland (2009)
Kaisa Nikkilä, Baishali S. Roy Chowdhury, Carlo Dietl, Annakaisa Korja, Olav Eklund, Friedhelm Zanella
Geotectonic Research
Visa på utgivarens sida


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-15-01 vid 12:13