Farida Anwar

Forskarstuderande, Socialvetenskaper


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Aggression prevention and reduction in diverse cultures and contexts (2018)
Anwar Farida, Fry Douglas P, Grigaitytė Ingrida
Current Opinion in Psychology
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-25-10 vid 08:08