Filosofie magister

Tora Wall


Biografi

Jag är för närvarande tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den undersöker jag hur folklore om väsen brukas i turistattraktionen Trolska skogen och vilka föreställningar som speglas i detta.


Yrkesmässiga intressen

Mina professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid.


Undervisning

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lekfulla möten och allvarsamma speglingar.: Stämning och kontrast i Trolska skogen (2018)
Tora Wall
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Närvaron av döda närstående (2015)
Wall Tora
Rig - kulturhistorisk tidskrift


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner (2017)
Tora Wall
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Recension av] Ebbe Schön: Mat, dryck och magi (2017)
Tora Wall
Rig - kulturhistorisk tidskrift

Senast uppdaterad 2019-22-08 vid 08:08

Kom i kontakt