Filosofie magister

Tora Wall


Biography

Jag är för tillfället tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet i Stockholm, där jag ansvarar för museets Folkminnessamling, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den studerar jag hur folklore om väsen brukas på besöksmålet Trolska skogen i Hälsingland och vilka föreställningar om naturen, det förflutna och samhället som speglas i detta.


Professional interests

Mina professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid.


Teaching

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Närvaron av döda närstående (2015)
Wall Tora
Rig - kulturhistorisk tidskrift


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner (2017)
Tora Wall
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
[Recension av] Ebbe Schön: Mat, dryck och magi (2017)
Tora Wall
Rig - kulturhistorisk tidskrift

Last updated on 2019-22-08 at 08:08