Carola Wisur-Hokkanen

Forskarstuderande, Hälsovetenskaper


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Experiences of working as an advanced practice nurse in Finland - the substance of advanced nursing practice and promoting and inhibiting factors (2015)
Wisur-Hokkanen C, Glasberg AL, Makela C, Fagerstrom L
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-31-08 vid 08:09