Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Finsk Tidskrift 1/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 2/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 3-4/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Childhood, Literature and Science : Fragile Subjects (2017)
Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela
Routledge
C2 Edited book
Finsk tidskrift 1/2017. Tema: Finsk Tidskrift 140 år (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 2/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 5/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 7-8/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
A3 Book section, Chapters in research books
Introduction : Child Figures as Fragile Subjects (2017)
Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
The Nervous Child and the Disease of Modernity (2017)
Jutta Ahlbeck
Routledge
C2 Edited book
Finsk tidskrift 1/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 2/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 5/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 6/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 7-8/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Det litterära landskapets genusmönster [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Dystopiska familjer och bräckliga samhällen [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
En väv av texter och sanningar [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Analys, debatt, kritik [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Att ställa frågor till det förflutna [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Att vara del i något större [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
En 140-åring i tiden (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Språk som verklighet, moral och kärlek [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Information, desinformation och propaganda (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Om tid och känsla (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Politik och andlighet (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Vi och de andra (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift

Last updated on 2018-19-09 at 19:51