Madeleine Nilsson

Forskarstuderande, Hälsovetenskaper


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Patientens delaktighet i val av vårdgivare. En litteratur review (2018)
Madeleine Nilsson, Lillemor Lindwall, Jan Nilsson, Ingrid From
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The significance of patient participation in nursing care – a concept analysis (2018)
Madeleine Nilsson, Ingrid From, Lillemor Lindwall
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-31-08 vid 08:09

Dela länk