Rolf Sundqvist

Utbildningsplanerare, Centre for Lifelong Learning
Email: rolf.sundqvist@abo.fi


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab (2018)
Michael Uljens, Rolf Sundqvist, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Hans Reitzels Forlag
A4 Conference proceedings
Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi (1992)
Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning

Last updated on 2018-19-09 at 19:50