Jarmo Juntumaa

Forskarstuderande, Teologi


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Luthers inställning till judarna under hans sista levnadsår (2017)
Jarmo Juntumaa
teologia.fi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Three Sources of Inspiration behind Luther´s Anti-Jewish Writings (2017)
Jarmo Juntumaa
Mishkan : a forum on the gospel and the jewish people

Senast uppdaterad 2019-28-08 vid 08:09