Per-Erik Stenlund

Forskarstuderande, Teologi
E-post: per-erik.stenlund@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tegelslagarmärken i Åbo domkyrkans kor (2017)
Per-Erik Stenlund
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Åbo konvetets byggnder, grundplan och rumsplacering (2017)
Per-Erik Stenlund
Faravid

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:11

Kom i kontakt