PhD

Alfred Streng

Forskarstuderande, Rättsvetenskap


Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om kringgående av mervärdesskatt, krav på skatteflyktsregler och tillämpningen av anslutnings- och fördelningsprinciperna (2018)
Alfred Streng
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om mervärdesbeskattning i den digitala ekonomin, särskilt ur vissa rättsprincipers synvinkel (2018)
Alfred Streng
Edilex sarja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kravet på effektivitet och neutralitet i mervärdesbeskattningen, särskilt ur EU-rättslig och finländsk synvinkel (2017)
Alfred Streng
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling, särskilt i Finland, Norge och Sverige (2017)
Alfred Streng
Arbeidsrett
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Principerna om icke-diskriminering och likabehandling och frågan om lokala hänsyn i offentlig upphandling (2017)
Alfred Streng
Defensor Legis
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Åldersvillkor i arbetsplatsannons (2017)
Strend, Alfred
Edilex sarja


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Internetbilder av avbildade konstverk på allmän plats. (2016)
Herler Brita Kristina, Streng Alfred
Defensor Legis

Senast uppdaterad 2019-10-07 vid 08:08