PhD

Alfred Streng

PhD Student, Law Sciences


Peer-reviewed publications

G4 Doctoral dissertation (monograph)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
A1 Journal article (refereed)
Om kringgående av mervärdesskatt, krav på skatteflyktsregler och tillämpningen av anslutnings- och fördelningsprinciperna (2018)
Alfred Streng
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Journal article (refereed)
Kravet på effektivitet och neutralitet i mervärdesbeskattningen, särskilt ur EU-rättslig och finländsk synvinkel (2017)
Alfred Streng
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Journal article (refereed)
Åldersvillkor i arbetsplatsannons (2017)
Strend, Alfred
Edilex sarja


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Internetbilder av avbildade konstverk på allmän plats. (2016)
Herler Brita Kristina, Streng Alfred
Defensor Legis

Last updated on 2019-10-07 at 08:08

Share link