Camilla Birgitta Svens-Liavåg

Universitetslärare, Pedagogik
Forskarstuderande, Pedagogik
E-post: camilla.svens-liavag@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503254772
Telefon: +358-6-3247073


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety among Chinese, Finnish and Swedish Grade 3 Pupils (2015)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Aihui Peng, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Anette Bagger, Gunnar Sjöberg
International Journal of School and Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor (2015)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Educare
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The relationship between mathematical skills, mathematical self-concept, and test anxiety in Finnish and Swedish grade-3 students (2013)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Mikaela Nyroos
Portal forlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A cross-national comparison of test anxiety in Swedish and Finnish grade 3 pupils: Measured by the CTAS (2012)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg
Education Inquiry
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning? (2011)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Åbo Akademis förlag

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09