Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Kjærlighetens vesen i møte med lidelse (2017)
Kari Marie Thorkildsen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The core of love when caring for patients suffering from addiction (2015)
Kari M. Thorkildsen, Katie Eriksson, Maj-Britt Råholm
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:39