Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker (2018)
Pastuhov Annika
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Ideals and Practices of Citizenship in Nordic Study Circles (2018)
Annika Pastuhov
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizenship as individual responsibility through personal investment – an ethnographic study in a study circle (2017)
Annika Pastuhov, Fredrik Rusk
The European journal for Research on the Education and Learning of Adults
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Medborgarskap mellan närhet och distans – en etnografisk studie i en studiecirkel i filosofi (2017)
Annika Pastuhov, Ari Sivenius
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att snickra medborgarskap? (2015)
Annika Turunen
The Nordic Journal of Cultural Policy
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sivistystyö sopeuttamisen ja voimaannuttamisen ristipaineessa (2013)
Annika Turunen
Aikuiskasvatus


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Folkbildningens medborgarskap – reflektioner utgående från etnografiska studier i folkbildande verksamhet (2017)
Annika Pastuhov
Föreningen för folkbildningsforskning
D2 Artikel i en professionell bok
Johdanto (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
B2 Bokavsnitt
Pari painavaa pointtia päätteeksi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
D2 Artikel i en professionell bok
Puutöitä ja kansalaisuutta (2015)
Annika Turunen
Vapaa sivistystyö ry
B2 Bokavsnitt
Tutkivat SVV-opintokerhot ja myönteisen kehityksen mahdollisuus – tule mukaan ja pysy tolkuissasi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö: sivistystyön vapaus ja vastuu -pamfletti 2015 (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
B2 Bokavsnitt
Den svårfångade fria bildningen – om folkbildning i 2000-talets Finland (2013)
Annika Turunen
Föreningen för folkbildningsforskning

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:39