Henrik Nurmi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Glucosylceramide acyl chain length is sensed by the glycolipid transfer protein. (2018)
Backman, Halin, Nurmi, Möuts, Kjellberg, Mattjus
PLoS ONE
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-23-03 vid 19:25