PhD

Johan Korhonen

Biträdande professor (tenure track), Socialvetenskaper
Akademilektor, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
E-post: johan.korhonen@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219474
Telefon: +358-6-3247252


Forskningsområden


Nyckelord

learning difficulties, Quantitative Methods, structural equation modelling, well-being


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Achievement emotions among adolescents receiving special education support in mathematics (2020)
Marja Holm, Piia Maria Björn, Anu Laine, Johan Korhonen, Markku S. Hannula
Learning and Individual Differences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gendered pathways from academic performance, motivational beliefs, and school burnout to adolescents’ educational and occupational aspirations (2020)
Anna Widlund, Heta Tuominen, Anna Tapola, Johan Korhonen
Learning and Instruction
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Predicting Finnish subject-teachers’ ICT use in Home Economics based on teacher- and school level factors: (2020)
Karin Sundqvist, Johan Korhonen, Gunilla Eklund
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reliability and validity evidence of the Early Numeracy test for
identifying children at risk for mathematical learning difficulties
(2020)
Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pekka Räsänen, Karin Linnanmäki,
Pirjo Aunio

International Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Validation of an Early Numeracy Screener for First Graders (2020)
Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Johan Korhonen, Pirjo Aunio &
Monica Melby-Lervåg

Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland (2019)
Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kan extra fysisk aktivitet ge bättre resultat i matematik? En interventionsstudie (2019)
Erika Lindroos, Frida Erikslund, Bert Jonsson, Johan Korhonen
Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Mathematical Learning and its Difficulties: The Case of Nordic Countries (2019)
Pekka Räsänen, Espen Daland, Tone Dalvang, Arne Engström, Johan Korhonen, Jónína Vala Kristinsdóttir, Lena Lindenskov, Bent Lindhardt, Edda Oskarsdottir, Elin Reikerås, Ulf Träff
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Multi-factorial approach to early numeracy—The effects of cognitive skills, language factors and kindergarten attendance on early numeracy performance of South African first graders (2019)
Pirjo Aunio, Johan Korhonen, Lara Ragpot, Minna Törmänen, Riikka Mononen, Elizabeth Henning
International Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Number Race - computer-assisted intervention for mathematically low-performing first graders (2019)
Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Karin Linnanmaki, Pirjo Aunio
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Trauma in the newsroom: Social support, post-traumatic stress and post-traumatic growth among journalists working with terror (2019)
Trond Idås, K. Backholm, J. Korhonen
European Journal of Psychotraumatology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Academic Well-Being, Mathematics Performance, and Educational Aspirations in Lower Secondary Education: Changes Within a School Year (2018)
Anna Widlund, Heta Tuominen, Johan Korhonen
Frontiers in Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Additive and multiplicative effects of working memory and test anxiety on mathematics performance in grade 3 students (2018)
Johan Korhonen, Mikaela Nyroos, Bert Jonsson, Hanna Eklöf
Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Behavioral Executive Functions Among Adolescents With Mathematics Difficulties (2018)
Marja E. Holm, Pirjo Aunio, Piia M. Björn, Liisa Klenberg, Johan Korhonen, Markku S. Hannula
Journal of Learning Disabilities
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Matematiikan vaikeudet ja nuorten koulutuspolut (2018)
Johan Korhonen, Airi Hakkarainen, Leena Holopainen, Karin Linnanmäki, Hannu Savolainen, Airi Taipale
Niilo Mäki Instituutti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special education and subject teachers’ self-perceived readiness to teach mathematics to low-performing middle school students (2018)
Ulrika Ekstam, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Journal of Research in Special Educational Needs
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ninth graders and climate change: Attitudes towards consequences, views on mitigation, and predictors of willingness to act (2017)
Mikaela Hermans, Johan Korhonen
International Research in Geographical and Environmental Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Psychosocial Maladjustment at Student and Classroom Level as Indicators of Peer Victimization (2017)
Patrik Söderberg, Johan Korhonen, Kaj Björkqvist
Violence and Victims
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special education pre-service teachers' interest, subject knowledge, and teacher efficacy beliefs in mathematics (2017)
Ulrika Ekstam, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Teaching and Teacher Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gendered pathways to educational aspirations: The role of academic self-concept, school burnout, achievement and interest in mathematics and reading (2016)
Johan Korhonen, Anna Tapola, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Instruction
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Untangling the Contribution of the Subcomponents of Working Memory to Mathematical Proficiency as Measured by the National Tests: A Study among Swedish Third Graders (2016)
Carola Wiklund-Hörnqvist, Bert Jonsson, Johan Korhonen, Hanna Eklöf, Mikaela Nyroos
Frontiers in Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Children’s mathematical achievement and how it relates to working memory, test anxiety and self-regulation: A person-centred approach (2015)
Mikaela Nyroos, Bert Jonsson, Johan Korhonen, Hanna Eklöf
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety among Chinese, Finnish and Swedish Grade 3 Pupils (2015)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Aihui Peng, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Anette Bagger, Gunnar Sjöberg
International Journal of School and Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor (2015)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Educare
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Children´s early numeracy in Finland and Iran (2014)
Pirjo Aunio, Johan Korhonen, Laaya Bashash, Fariba Khoshbakh
International Journal of Early Years Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Learning difficulties, academic well-being and educational dropout - a person-centred approach (2014)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Individual Differences
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The relationship between mathematical skills, mathematical self-concept, and test anxiety in Finnish and Swedish grade-3 students (2013)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Mikaela Nyroos
Portal forlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A cross-national comparison of test anxiety in Swedish and Finnish grade 3 pupils: Measured by the CTAS (2012)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg
Education Inquiry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language and Mathematical Performance: a Comparison of Lower Secondary School Students with Different Level of Mathematical Skills (2012)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning? (2011)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Åbo Akademis förlag


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Vad är matematikångest? (2018)
Johan Korhonen
Kielikukko: jäsenlehti
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Matemaattiset oppimisvaikeudet (2017)
Riikka Mononen, Pirjo Aunio, Eija Väisänen, Johan Korhonen, Anna Tapola
PS-kustannus
B2 Bokavsnitt
Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre elever (2015)
Mikaela Nyroos, Hanna Eklöf, Bert Jonsson, Johan Korhonen, Carola Wiklund-Hörnqvist
Vetenskapsrådet
B2 Bokavsnitt
Provets konstruktion och statistiska egenskaper (2014)
Johan Korhonen
Lärum
D2 Artikel i en professionell bok
Provets konstruktion och statistiska egenskaper (2013)
Johan Korhonen
Lärum


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:53