Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A trapped right: The right to have places of worship in Turkey (2014)
Mine Yildirim
Cambridge Scholars Publishing
C2 Redigerat verk
Freedom of religion and belief in Turkey (2014)
Özgür Heval Cinar, Mine Yildirim
Cambridge Scholars Publishing


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
The right to freedom of religion or belief in Turkey: monitoring report January-June 2013 (2014)
Mine Yildirim

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51