Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
The Future Librarian: A Diverse and Complex Profession (2014)
Gunilla Widén, Maria Kronqvist-Berg
Purdue University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What is Librarian 2.0?: New competencies or interactive relations? A library professional viewpoint (2013)
Isto Huvila, Kim Holmberg, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski, Gunilla Widén
Journal of Librarianship and Information Science
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring (2009)
Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski, Gunilla Widén-Wulff
Svensk biblioteksförening
C1 Bok
Kirjasto 2.0: Muuttuva osallistumisen kulttuuri (2009)
Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski, Gunilla Widén-Wulff
A4 Konferenspublikationer
New modes of information behaviour emerging from the social web (2009)
Gunilla Widén-Wulff, Isto Huvila, Hazel Hall, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski, Helena Francke
2009 ASIS&T Annual Meeting
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What is Library 2.0? (2009)
Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist‐Berg, Gunilla Widén‐Wulff
Journal of Documentation
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
What happened to Library 2.0? (2014)
Maria Kronqvist-Berg
Scandinavian Library Quarterly

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51