Biography

Affiliated post doc researcher.

Main interests: intangible cultural heritage and safeguarding


Professional interests

Mitt huvudsakliga forskningsintresse utgörs av immateriellt kulturarv. Det är ett relativt outforskat område med många kopplingar till folkloristisk teori. Jag intresserar mig för begreppet kulturarv, med tonvikt på tillägget ”immateriellt”, men också för de processer som gör att vissa kulturuttryck får en ny status som immateriella kulturarv.
För närvarande arbetar jag med följande infallsvinklar:
  • Bevarandepraktiker, det vill säga hur folk går till väga för att upprätthålla traditionell kunskap och immateriellt kulturarv
  • Uppfattningar om revitalisering respektive återaktivering av äldre kulturelement utgående från traditionsarkivens dokumentationer.


Research Areas


Keywords

Archives, documentation process, Folklore, Intangible cultural heritage, the concept of culture


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
De eliminerade öarna: Om osynliggörande i ett läromedel (2018)
Johanna Björkholm
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Att upprätthålla traditionell kunskap: Om immateriellt kulturarv och bevarande (2016)
Björkholm Johanna
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen (2014)
Johanna Björkholm
Ethnos Ry
A1 Journal article (refereed)
Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder (2014)
Johanna Björkholm
Budkavlen


Other publications


Last updated on 2019-22-02 at 13:22