Matti Skoog

Professor, Företagsekonomi
E-post: matti.skoog@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503007125
Telefon: +358-2-2154133


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Accounting, performance management systems and accountability changes in knowledge-intensive public organizations: A literature review and research agenda (2020)
Giuseppe Grossi, Kirsi-Mari Kallio, Massimo Sargiacomo, Matti Skoog
Accounting, Auditing and Accountability Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A conceptual framework for integrated performance management systems (2019)
Ulf Johanson, Roland Almqvist, Matti Skoog
Journal of Public Budgeting Accounting and Financial Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ten years of using knowledge balance sheets in Austrian public universities: A retrospective and prospective view (2018)
Michael Habersam, Martin Piber, Matti Skoog
Journal of Intellectual Capital
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Making sense of the temporal dimension of intellectual capital: A critical case study (2017)
Marco Giuliani, Matti Skoog
Critical Perspectives On Accounting
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Boken om ekonomistyrning (2016)
Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog
C1 Bok
Integrerad verksamhetsstyrning (2015)
Ulf Johansson, Matti Skoog
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowledge balance sheets in Austrian universities: The implementation, use, and re-shaping of measurement and management practices (2013)
Michael Habersam, Martin Piber, Matti Skoog
Critical Perspectives On Accounting
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Perspektiv på ekonomistyrning (2013)
Erik Jannesson, Matti Skoog
Liber


Övriga publikationer

O2 Annat
From Diagnostic Management Control To Knowledge Sharing Interactive Control: In Search For Action Enablers (2019)
Loid L., Skoog M.
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
O2 Annat
Is it Smart to Involve Business Contractors in Managing Public Services? (2018)
M. Skoog, G. Groosi, J. Mutiganda
AAFA
B2 Bokavsnitt
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Matti Skoog
Studentlitteratur

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54