Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Learning in the Finnish outdoor classroom: Pupils' views (2018)
Pia Sjöblom, Maria Svens
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Environmental issues in the media – students’ perceptions in three Nordic-Baltic countries. (2014)
Tuula Keinonen, Yli-Panula Yli-Panula, Maria Svens, Rytis Vilkonis, Christel Persson, Irmeli Palmberg
Journal of teacher education for sustainability
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi. (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A1 Journal article (refereed)
Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling (2011)
Irmeli Palmberg, Maria Svens
Ainedidaktisia tutkimuksia
A3 Book section, Chapters in research books
Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning. (2011)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten

Last updated on 2018-19-09 at 19:51