Joachim Enkvist

Universitetslärare, Rättsvetenskap
E-post: joachim.enkvist@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219300
Telefon: +358-2-2154129


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Platform Privacy: The Missing Piece of Data Protection Legislation (2016)
Magnus Westerlund, Joachim Enkvist
Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:49