Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
An integrated performance measurement system for the break bulk shipping eco-system in the Baltic sea (2016)
Mikael Tihveräinen

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50